Skip to Content Contact Us
המלצות לתחזוקה כללית של מכונת חריטה

המלצות לתחזוקה כללית של מכונת חריטה

צרכי התחזוקה של מכונת חריטה תלויים בסוג החומר שנמצא בשימוש, בכמות החומר שהוסרה בחריטה, בתדירות הפעולה, בסביבה וביעילות מערכת יניקת האוויר. 

אבק ופסולת המצטברים על רכיבי המכונה יכולים לגרום לחריטה לא סדירה או לא מדויקת, או לאובדן מיקום החריטה ולכשל מוקדם של רכיבים.

ניקוי קבוע של המכונה משפר את פעולתה, מאריך את חיי החלקים ומקטין את הסיכון לכשל. בעיקרון, אף חלק פנימי של המכונה אינו דורש התערבות  וטיפול של משתמש. תחזוקה שגרתית כוללת ניקוי חיצוני בלבד של אזור החריטה.

המלצות לתחזוקה של מכונת חריטה: 

  • כדאי לערוך בדיקה ובמידת הצורך לנקות את המכונה כל 8 שעות של חריטה / סימון או חיתוך.
  • מומלץ לעבוד עם שואב שבבים על מנת למנוע שחיקה של הסכין או האף.
  • במתכות קשיחות רצוי להשתמש בחומר סיכה(שמן/מים) על מנת לשמור על אורך החיים של הסכין.
  • יש לנתק את המכונה מהחשמל לפני תחילת הניקוי או התחזוקה.
  • אם כבל החשמל נחתך או נמעך, נסדק או אם המוליך נחשף, יש להחליפו במיידי.
  • בסוף יום עבודה מומלץ לכבות את המכונה.
  • מומלץ מאוד להוציא את סכין החריטה בסופי שבוע/חגים.
  • במקרה של תקלה, מומלץ ליצור קשר עם הספק שממנו נרכשה המכונה. 
  • במקרים בהם המכונה לא עבדה במשך תקופה והסכין נשאר מורכב, ייתכנו מצבים שהסכין ייתקע בשפינדל. במקרה כזה, אין לנסות לשחרר הסכין באופן עצמאי. יש להביא את המכונה למעבדה לצורך חילוץ הסכין ללא גרימת נזק.

הצוות הטכני בגרבוגרף עומדים לרשותכם בכל שאלה והתייעצות טכנית.

עוד כתבות קשורות

לכל הכתבות
Back top top