Skip to Content Contact Us
המלצות לתחזוקה כללית של מכונת לייזר CO2

המלצות לתחזוקה כללית של מכונת לייזר CO2

צורכי התחזוקה של מכונת לייזר תלויים בסוג החומר שנעשה בו שימוש, כמות החומר שהוסרה בתהליך הסימון/חיתוך, תדירות ההפעלה, הסביבה והיעילות של מערכת שאיבת האוויר. 

אבק ופסולת שהצטברו על רכיבי המכונה יכולים לגרום לסימון לא ישר או בלתי מדויק, או לאובדן מיקום הסימון וכשל של הרכיבים. הצטברות אדים או אבק על החלקים האופטיים עלולה להזיק להם, להפחית את עוצמת הלייזר או לגרום לנזק לרכיבים.

תחזוקת מכונת לייזר

 המלצות לתחזוקה של מכונת לייזר: 

  • ניקוי שוטף של המכונה משפר את פעולתה, מאריך את תוחלת החיים של החלקים, ומפחית את הסיכון לכשל. המלצות: יש לבדוק, ובעת הצורך, לנקות את המכונה מידי 8 שעות לאחר חריטה/סימון או חיתוך. אם הצטברה פסולת על הרכיבים האופטיים וצירי התנועה, יש לנקות את המכונה לעתים תכופות יותר. אם המערכת נקייה יחסית, ניתן להאריך את מרווחי הזמן בין ניקוי לניקוי.
  • יש לנתק את המכונה מהחשמל לפני תחילת פעולת הניקוי או התחזוקה.
  • אם כבל החשמל נחתך או נמעך, נסדק או אם המוליך נחשף, יש להחליפו במיידי.
  • ניקוי משטח העבודה – מומלץ להסיר את כל האבק או הפסולת בתוך המכונה באמצעות שואב אבק. לתשומת לב, אין להשתמש בלחץ אוויר. יש לנקות את משטח שולחן החריטה בתרסיס סבון, אלכוהול או אצטון ומגבות נייר. אין לשפוך או להתיז תמיסה לתוך המכונה. יש להרטיב מגבת הנייר או הבד בתמיסת הניקוי הרחק מהמכונה ולנגב את חלקי המכונה.
  • ניקוי חיצוני של המארז ומכסה הפלסטיק/זכוכית – יש לנקות את הזכוכית במטלית ותרסיס סבון. אין להשתמש במגבות נייר. אין להשתמש בממיסים. יש להשתמש במטלית רכה או מגבות נייר ותרסיס סבון לניקוי המארז. אין להשתמש באלכוהול, אצטון או כל חומר אגרסיבי אחר העלול להזיק לצבע.
  • ניקוי פתח יציאת אדים – יש לנקות באמצעות שואב אבק, ועם מברשת בעת הצורך.
  • תחזוקת רכיבים אופטיים – יש לבדוק חזותית את המראות, חלון קרן הלייזר והעדשה המשמשת למיקוד, פעם אחת ביום לפחות. אין להסיר את העדשות או המראות כדי לנקותן.

אין לגעת ברכיבים האופטיים באצבעות. החומצות בעור עלולות להרוס את הציפוי של הרכיבים האופטיים. 

ניקוי העדשות יבוצע ע"י החומר הייעודי שסופק על ידי היצרן ואת המראות יש לנקות עם מטלית יבשה בלבד.

  • בסוף יום עבודה מומלץ לכבות את המכונה.
  • החלקים פנימיים של המכונה אינם מצריכים התערבות של המשתמש. התחזוקה השוטפת מוגבלת לניקוי חיצוני של אזור הסימון והרכיבים האופטיים.
  • לניקוי חלקים אחרים של המכונה יש להזמין טכנאי של החברה.

הצוות הטכני בגרבוגרף עומדים לרשותכם בכל שאלה והתייעצות טכנית.

עוד כתבות קשורות

לכל הכתבות
Back top top